Tin tức tổng quan

Qui định về tiêu chuẩn chất lượng khi nhập khẩu rau quả tươi vào thị trường Bắc Âu

23/02/2021

Nhập khẩu rau quả tươi vào thị trường Bắc Âu phải tuân thủ cả các qui định chung của EU và các qui định cụ thể để tránh rủi ro cho sức khỏe cộng đồng. Các qui định của EU liên quan đến rau quả nhập khẩu bao gồm qui định về tiêu chuẩn, chất lượng, kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm, tiếp thị, bao gói, nhãn mác... Na Uy là thành viên của EEA cũng áp dụng các qui định này của EU. Các qui định nhập khẩu này là bắt buộc, các doanh nghiệp phải tuân thủ mới được phép bán hàng tại thị trường EU.

Nhập khẩu rau quả tươi vào thị trường Bắc Âu phải tuân thủ cả các qui định chung của EU và các qui định cụ thể để tránh rủi ro cho sức khỏe cộng đồng.

Các qui định của EU liên quan đến rau quả nhập khẩu bao gồm qui định về tiêu chuẩn, chất lượng, kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm, tiếp thị, bao gói, nhãn mác... Na Uy là thành viên của EEA cũng áp dụng các qui định này của EU. Các qui định nhập khẩu này là bắt buộc, các doanh nghiệp phải tuân thủ mới được phép bán hàng tại thị trường EU.

Tra cứu các qui định và yêu cầu đối với rau quả tươi khi nhập khẩu vào thị trường Bắc Âu tại EU Trade Helpdesk, chọn mã sản phẩm cụ thể thuộc chương 07, 08.

Ngoài ra, các doanh nghiệp nhập khẩu, bán lẻ, sản xuất thường đưa ra các tiêu chuẩn của riêng họ liên quan đến chất lượng, vận chuyển, đóng gói...

Về Tiêu chuẩn và chất lượng

Tiêu chuẩn chất lượng quốc tế bao gồm một tập hợp các yêu cầu tối thiểu như sản phẩm phải nguyên vẹn, không hư hỏng, không có sâu bệnh, không có mùi vị bất thường...

Mỗi sản phẩm sẽ có yêu cầu cụ thể riêng.

Các tiêu chuẩn của EU, UN-ECE, OECD và CODEX thông thường sẽ giống nhau về cơ bản, chỉ có một số điểm khác biệt.

EU qui định các tiêu chuẩn thị trường cụ thể cho 10 loại rau quả là táo, cam quýt, kiwi, rau xà lách, đào và đào lai mận, lê, dâu, ớt ngọt, nho, và cà chua.

Các loại rau quả khác phải tuân thủ các tiêu chuẩn thị trường chung. Các sản phẩm phù hợp với các tiêu chuẩn của UNECE sẽ được coi là phù hợp với các tiêu chuẩn thị trường chung.

Các tiêu chuẩn thị trường bao gồm các qui định liên quan đến chất lượng tối thiểu, phân loại, kích cỡ, đóng gói, và đánh dấu. Ngoài ra, chứng nhận hợp chuẩn được cấp bởi cơ quan kiểm nghiệm được công nhận chính thức được yêu cầu.

Đối với các sản phẩm không được qui định trong tiêu chuẩn thị trường của EU thì tiêu chuẩn Liên hợp quốc được áp dụng.

Nếu là sản phẩm hữu cơ phải tuân thủ các qui định của EU về sản phẩm hữu cơ.

Các nước Bắc Âu đặt ra các tiêu chuẩn khá cao đối với rau quả tươi. Ngoài ra, các vấn đề khác như quản lý, trách nhiệm với xã hội, môi trường cũng quan trọng.

Một số các chứng nhận tiêu chuẩn cơ bản ở thị trường này là HACCP, ISO 80000, ISO 14000, ISO 22000, ISO 26000, SA 8000, GLOBALGAP.

Ngoài ra, các doanh nghiệp nhập khẩu riêng lẻ, các tập đoàn bán lẻ, và các doanh nghiệp sản xuất có thể có những bộ tiêu chuẩn riêng. Các tiêu chuẩn này thường bao gồm việc xử lý sản phẩm từ khi thu hoạch đến khi giao đến cho người mua ở Bắc Âu, cũng như qui trình đóng gói, vận chuyển.

Người xuất khẩu luôn luôn phải kiểm tra với người mua hàng về các yêu cầu liên quan đến chất lượng sản phẩm.