Đầu tư

Tái cấu trúc để doanh nghiệp trỗi dậy mạnh mẽ

29/05/2020

Do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19 nguồn việc và sản lượng của Công ty Hòa Bình bị giảm sút 30 – 40%, trong khi nhiều khoản chi phí để vận hành doanh nghiệp không thể cắt giảm được.Tuy nhiên, Hòa Bình đã áp dụng giải pháp tái cấu trúc để duy trì bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh, bảo đảm công ăn việc làm cho nguồn nhân lực lớn đồng thời, giúp Hòa Bình nhanh chóng khôi phục sau cuộc khủng hoảng.

Việc tái cấu trúc hệ thống quản lý sẽ cho phép đại đa số thành viên có thể làm việc trên Internet, không nhất thiết phải tập trung tại trụ sở. Theo đó, chúng tôi đã áp dụng hệ thống tác nghiệp online để phối hợp làm việc giữa các phòng ban và công trường. Cùng với đó, chúng tôi tái cấu trúc nguồn nhân lực, hướng đến mục tiêu không có một nhân tố tích cực nào bị cho nghỉ việc vì không bố trí được việc làm. Ngoài ra, chúng tôi còn thực hiện việc tái cấu trúc tài chính để sử dụng nguồn vốn hiệu quả, đảm bảo khả năng thanh toán, duy trì hoạt động kinh doanh ổn định.

(nguồn: https://doanhnhanmoi.enternews.vn/)