Đầu tư

Thu hút đầu tư nước ngoài hướng tới kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu

23/07/2020

Ngày 23⁄7, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh chủ trì cuộc họp Tổ công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài (ĐTNN).

Tại Cuộc họp, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Tổ trưởng Tổ công tác nêu rõ, Việt Nam đang được xác định là một trong những điểm đến đầu tư hấp dẫn. Đây là thời điểm thuận lợi cho Việt Nam để thu hút có chọn lọc dòng vốn ĐTNN mới phù hợp với nhu cầu của Việt Nam, song cũng cần nhận diện rõ, xử lý các thách thức khách quan và chủ quan trong hợp tác ĐTNN và cần có những hành động và giải pháp đột phá để kịp thời thu hút dòng vốn.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành thành viên Tổ công tác và các địa phương đã tích cực và chủ động nghiên cứu, đề xuất giải pháp và trao đổi, phối hợp, thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư nhằm thu hút các dự án có chất lượng vào Việt Nam.

Phó Thủ tướng chỉ đạo Tổ công tác cần khẩn trương, quyết liệt hơn nữa để thực hiện các nhiệm vụ đã được Thủ tướng giao. Trong đó, việc thu hút, hợp tác ĐTNN cần hướng tới có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu; ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, có giá trị gia tăng cao, có tác động lan toả, chuyển giao công nghệ, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.

Trong quá trình đó, cần đặc biệt lưu ý coi trọng phát triển doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác của Việt Nam, có giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong nước phát triển.

 

(nguồn: https://baodauthau.vn/)