Thương mại - Công nghiệp

Nâng cấp các chuỗi cung ứng với tiêu chuẩn quốc tế

31/08/2020

Việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế cho toàn bộ chuỗi cung ứng sẽ đảm bảo tính đồng bộ, thông suốt và tránh các rủi ro tranh chấp giữa các tác nhân trong chuỗi.

Cùng với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, các chuỗi cung ứng cũng mở rộng từ phạm vi quốc gia thành các chuỗi cung ứng xuyên biên giới, khu vực và quốc tế. Do đó, việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế cho toàn bộ chuỗi cung ứng sẽ đảm bảo tính đồng bộ, thông suốt và tránh các rủi ro tranh chấp giữa các tác nhân trong chuỗi. 

Kiểm định bổ sung thêm giá trị bằng cách đưa ra đánh giá độc lập về các tổ chức thực hiện thử nghiệm, chứng minh tính công bằng, nhất quán. Việc thực hiện thất bại hoặc sai sót trong vấn đề này có thể dẫn đến hàng hóa bị từ chối hoặc mắc kẹt tại biên giới, phát sinh chi phí tài chính và ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp.

ISO không chỉ có hàng ngàn tiêu chuẩn được quốc tế đồng ý phác thảo yêu cầu về phương pháp thử nghiệm mà còn có các tiêu chuẩn cho hoạt động của cơ quan cung cấp hoạt động đánh giá sự phù hợp và công nhận.

Ví dụ, ISO 28000, Đặc điểm kỹ thuật cho các hệ thống quản lý bảo mật cho chuỗi cung ứng, giải quyết các vấn đề bảo mật tiềm ẩn ở mỗi bước của quy trình cung ứng. Các cơ quan kiểm định thường đánh giá năng lực của cơ quan liên quan đến việc chứng nhận doanh nghiệp theo tiêu chuẩn này, đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật từ mọi góc độ.

ISO 28000| Steps to Achieve Supply Chain Security Certification - ISO 28000  certification - scm - YouTube

ISO /IEC 17025, Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn, là một ví dụ khác và là tài liệu tham khảo quốc tế cho các phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn muốn chứng minh rằng họ cung cấp kết quả đáng tin cậy.

Đây là một trong nhiều tiêu chuẩn trong phạm vi được phát triển bởi ủy ban ISO về đánh giá sự phù hợp (CASCO) được gọi là “CASCO Toolbox”.

Phạm vi bao gồm ISO/IEC 17020, Đánh giá sự phù hợp - Yêu cầu đối với hoạt động của các loại cơ quan thực hiện kiểm tra; loạt ISO / IEC 17021

Đánh giá sự phù hợp - Yêu cầu đối với các cơ quan cung cấp kiểm toán và chứng nhận hệ thống quản lý; và ISO/IEC 17065 Đánh giá sự phù hợp - Yêu cầu đối với các cơ quan chứng nhận sản phẩm, quy trình và dịch vụ.

Diễn đàn công nhận quốc tế (IAF) và Hợp tác công nhận phòng thí nghiệm quốc tế (ILAC), góp phần vào công việc của ISO/CASCO trong việc phát triển các tiêu chuẩn đó.

BBT tổng hợp