Thương mại - Công nghiệp

Thống nhất ưu tiên ký kết Hiệp định RCEP vào cuối năm 2020.

31/08/2020

ASEAN thống nhất định hướng ưu tiên cho việc ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) vào cuối năm 2020

Theo thông tin từ Họp báo Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng kinh tế ASEAN lần thứ 52 và các hội nghị liên quan kéo dài từ ngày 22 cho đến 29-8-2020 do Bộ trưởng Bộ Công Thương  Việt Nam Trần Tuấn Anh chủ trì, kết quả quan trọng nhất đạt được tại Hội nghị AEM 52 lần này đối với Việt Nam là việc các Bộ trưởng thống nhất tiếp tục thúc đẩy việc thực hiện các Sáng kiến, ưu tiên Kinh tế do Việt Nam đưa ra cho năm Chủ tịch mặc dù các nước ASEAN đang phải đối mặt với các thách thức to lớn do đại dịch COVID-19 gây ra. 

Bô trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh phát biểu tại họp báo

Hai sáng kiến đã được hoàn tất, gồm sáng kiến về “Chỉ số Hội nhập số ASEAN” và “Tài liệu tham chiếu về Kết nối các trung tâm đổi mới sáng tạo ASEAN”. 11 sáng kiến còn lại vẫn đang được ASEAN nỗ lực triển khai theo đúng lộ trình, dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay.

Các nước ASEAN đã thống nhất hướng xử lý vấn đề thông qua biểu thuế nhập khẩu thực hiện Hiệp định ATIGA chuyển đổi từ Danh mục hàng hóa ASEAN (AHTN) bản 2012 sang bản 2017 của Việt Nam; hoàn thành thủ tục chuẩn bị ký kết Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau đối với chứng nhận kiểu loại cho sản phẩm xe cơ giới trong ASEAN (APMRA); thống nhất thực thi Cơ chế tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa toàn ASEAN (AWSC) từ ngày 20-9-2020.

ASEAN cũng thống nhất định hướng ưu tiên cho việc ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP)  vào cuối năm 2020.

Ngoài ra các thành viên có những trao đổi sơ bộ để rà soát, tăng cường hợp tác kinh tế với các đối tác khác như Australia, NewZealand, Canada, hoặc với cả những đối tác tiềm năng trong tương lai như Vương quốc Anh.

Tổng hợp