Tin tức tổng quan

Tích cực các sáng kiến và ưu tiên hợp tác trong năm Chủ tịch ASEAN

24/10/2020

Trong năm Chủ tịch ASEAN 2020, Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan đưa ra đề xuất, xây dựng 13 sáng kiến, ưu tiên hợp tác kinh tế và được các nước ASEAN ủng hộ cũng như đánh giá cao.

Năm Chủ tịch ASEAN 2020: Vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng

- Công tác ASEAN nội khối: Trong năm Chủ tịch ASEAN 2020, Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan đưa ra đề xuất, xây dựng 13 sáng kiến, ưu tiên hợp tác kinh tế và được các nước ASEAN ủng hộ cũng như đánh giá cao. Trong đó, 02 sáng kiến "Xây dựng Chỉ số Hội nhập số ASEAN" và "Kết nối các trung tâm đổi mới sáng tạo ASEAN" đã được hoàn thành tại thời điểm diễn ra Hội nghị AEM lần thứ 52; các sáng kiến, ưu tiên khác vẫn đang tiếp tục được thảo luận và tích cực triển khai theo mục tiêu đề ra trong năm 2020.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Bộ đã tích cực đưa ra các đề xuất và tham gia xây dựng các tuyên bố, kế hoạch hành động ứng phó với dịch Covid-19 như: thông qua "Tuyên bố chung của các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN về ứng phó dịch Covid-19" do Việt Nam đề xuất vào tháng 3/2020. Tiếp theo, các nước ASEAN đã thông qua "Kế hoạch hành động Hà Nội nhằm tăng cường hợp tác kinh tế ASEAN và kết nối chuỗi cung ứng". Bộ cũng đã đóng góp tích cực trong việc xây dựng "Tuyên bố chung của các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN+3 về úng phó dịch Covid-19"; "Kế hoạch hành động ASEAN+3 về giảm thiểu tác động kinh tế của dịch Covid-19" cũng như nhiều tuyên bố chung, kế hoạch hành động giữa ASEAN và các đối tác ngoại khối khác.

Bên cạnh đó, các Hội nghị trong khuôn khổ năm Chủ tịch ASEAN 2020 đã được Bộ tổ chức thành công theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến như: Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN hẹp lần thứ 26 (AEMR26); Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN, ASEAN+3 đặc biệt về ứng phó dịch Covid-19; Hội nghị Nhóm Đặc trách cấp cao về Hội nhập kinh tế ASEAN (HLTF-EI) lần thứ 37 và 38; Hội nghị SEOM 1/51, 2/51 và 3/51 và Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 52.

- Công tác ASEAN ngoại khối: Trong năm 2020, đã hoàn tất việc phê duyệt Nghị định thư thứ nhất sửa đổi Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản (AJCEP) góp phần thúc đẩy hơn nữa thương mại và đầu tư giữa Nhật Bản và ASEAN và tăng cương quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Tổng hợp từ Báo cáo tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm và giải pháp 3 tháng cuối năm của Bộ Công Thương