Thương mại - Công nghiệp

Quý III⁄2020: Khách quốc tế đến Việt Nam chỉ bằng 1% cùng kỳ năm 2019

05/10/2020

Dịch bệnh khiến khách quốc tế vào Việt Nam giảm mạnh. Đây cũng là xu hướng chung trên toàn thế giới.

Năm 2020 chứng kiến lượng khách quốc tế đến Việt Nam giảm mạnh nhất trong nhiều năm trở lại đây vì dịch bệnh lan rộng trên toàn cầu.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến nước ta trong tháng 9/2020 ước tính đạt 13,8 nghìn lượt người, giảm 15,5% so với tháng trước và giảm 99,1% so với cùng kỳ năm trước.

Quý III/2020, chỉ 44 nghìn lượt khách quốc tế đến Việt Nam, bằng 1% so với cùng kỳ năm 2019 do dịch bệnh diễn biến phức tạp trên toàn cầu, Việt Nam và nhiều nước khác chưa nối lại các đường bay quốc tế. 

Khách quốc tế đến Việt Nam chủ yếu là chuyên gia, lao động kỹ thuật nước ngoài đến làm việc tại các dự án ở Việt Nam. 

Tính chung 9 tháng năm 2020, khách quốc tế đến nước ta ước tính đạt 3.788,5 nghìn lượt người, giảm 70,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách đến bằng đường hàng không đạt 3.056,9 nghìn lượt người, chiếm 80,7% lượng khách quốc tế đến Việt Nam, giảm 70%; bằng đường bộ đạt 587 nghìn lượt người, chiếm 15,5% và giảm 76,4%; bằng đường biển đạt 144,6 nghìn lượt người, chiếm 3,8% và giảm 23,8%.

Phân theo khu vực, cụ thể như sau:

  • Khách đến từ châu Á: 

Trong 9 tháng năm nay, khách đến từ châu Á đạt 2.770,2 nghìn lượt người, chiếm 73,1% tổng số khách quốc tế đến nước ta, giảm 72,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách đến từ hầu hết các thị trường chính đều giảm mạnh: Trung Quốc đạt 937,8 nghìn lượt người, giảm 76,4% so với cùng kỳ năm trước; Hàn Quốc 830,4 nghìn lượt người, giảm 73,6%; Nhật Bản 203 nghìn lượt người, giảm 71,5%; Đài Loan 194,2 nghìn lượt người, giảm 71,2%; Ma-lai-xi-a 116,8 nghìn lượt người, giảm 73%; riêng khách đến từ Cam-pu-chia đạt 121,4 nghìn lượt người, tăng 11,9%.

  • Khách đến từ châu Âu: 

Khách đến từ châu Âu trong 9 tháng ước tính đạt 668,3 nghìn lượt người, giảm 58,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách đến từ Liên bang Nga 246 nghìn lượt người, giảm 48,6%; Vương quốc Anh 81,9 nghìn lượt người, giảm 65,5%; Pháp 74,8 nghìn lượt người, giảm 65,3%; Đức 61,7 nghìn lượt người, giảm 62,3%. 

  • Khách đến từ châu Mỹ:

Khách đến từ châu Mỹ ước tính đạt 235,2 nghìn lượt người, giảm 68,1% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là khách đến từ Hoa Kỳ đạt 173,2 nghìn lượt người, giảm 69,6%. Khách đến từ châu Úc đạt 102,6 nghìn lượt người, giảm 68,9%, trong đó khách đến từ Ôx-trây-li-a đạt 92,5 nghìn lượt người, giảm 68,3%. Khách đến từ châu Phi đạt 12,2 nghìn lượt người, giảm 64,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Ban biên tập/ Tham khảo số liệu của Tổng cục Thống kê