Tin tức tổng quan

Ra mắt Ban tổ chức lâm thời Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Thụy Điển

30/08/2020

Ngày 29⁄8⁄2020, tại Malmo, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đã nhóm họp nhằm xúc tiến việc thành lập Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Thụy Điển.

Ngày 29/8/2020, tại Malmo, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đã nhóm họp nhằm xúc tiến việc thành lập Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Thụy Điển. Sau buổi họp, Ban tổ chức lâm thời của Hội đã được bầu chọn với các thành viên gồm:

• Ông Diệp Văn Tỷ, Chủ tịch
• Ông Tăng Văn Bình, Phó Chủ tịch
• Bà Thom Lu, Phó Chủ tịch
• Bà Jolie Stanser, Thư ký kiêm Kế toán
• Bà Duyên Trâm, Liên lạc viên
• Bà Laura Lam, Thủ quỹ
• Ông Chính Phan, Giám sát viên

Ban tổ chức lâm thời sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết và ra mắt hội trong thời gian sớm nhất.

Hội sẽ qui tụ các doanh nghiệp Việt Nam tại Thụy Điển nhằm giúp đỡ cùng nhau ổn định và phát triển cũng như chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm, và tìm kiếm những cơ hội kinh doanh mới. Đây sẽ là cầu nối để đưa hàng Việt Nam vào thị trường Thụy Điển nói riêng và thị trường khu vực Bắc Âu nói chung.