Tin tức tổng quan

Mời doanh nghiệp tham dự Hội thảo trực tuyến kết nối với các Tập đoàn phân phối lớn ngày 20⁄8⁄2020

10/08/2020

Nhằm triển khai Đề án “Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp vào hệ thống phân phối nước ngoài đến 2020” Bộ Công Thương sẽ chủ trì, phối hợp cùng các Tập đoàn phân phối tổ chức Hội thảo trực tuyến tập huấn, nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp Việt Nam có mong muốn tham gia vào chuỗi cung ứng và kết nối giao thương để xuất khẩu cho các Tập đoàn: Walmart, Central Group, Aeon, Lotte và Mega Market

Nhằm triển khai Đề án “Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp vào hệ thống phân phối nước ngoài đến 2020” Bộ Công Thương sẽ chủ trì, phối hợp cùng các Tập đoàn phân phối tổ chức Hội thảo trực tuyến tập huấn, nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp Việt Nam có mong muốn tham gia vào chuỗi cung ứng và kết nối giao thương để xuất khẩu cho các Tập đoàn: Walmart, Central Group, Aeon, Lotte và Mega Market, cụ thể như sau: 

Thời gian: Thứ Năm, ngày 20 tháng 8 năm 2020

Ngành hàng: Nông sản, thủy sản, thực phẩm

Thành phần dự kiến: Đại diện Bộ Công Thương, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố; chuyên gia về tiêu chuẩn hàng hóa và thu mua của các Tập đoàn: Walmart, Central Group, Aeon, Lotte, Mega Market và các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín.

Chương trình (Chương trình chi tiết gửi kèm):

- 08:30 – 08:55: Phiên toàn thể (Điểm cầu chính tại trụ sở Bộ Công Thương, các điểm cầu tại các Sở Công Thương các tỉnh và các nhà phân phối).

- 09:30 – 10:30: Phiên tập huấn trực tuyến (DN tham gia 5 phòng tập huấn online của các nhà phân phối diễn ra cùng thời điểm).

- 10:45 – 12:00: Phiên giao thương B2B trực tuyến (DN tham gia 5 phòng kết nối B2B của các nhà phân phối diễn ra cùng thời điểm).

Trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp tham dự Hội thảo. Quý Doanh nghiệp chưa đăng ký tham dự vui lòng đăng ký trong thời gian sớm nhất theo mẫu gửi kèm hoặc đăng ký online tại địa chỉ: http://bit.ly/goglobalworkshopcantho. Thông tin chi tiết về vấn đề kỹ thuật sẽ được Ban tổ chức cập nhật tới Quý Doanh nghiệp.

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ, Bộ Công Thương; Người liên hệ: anh Dương Quang; Điện thoại: (024) 2220.5373; Di động: 0966846604; Email: goglobal.gov.vn@gmail.com.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải (để b/c);

- Lưu: VT, AM.

     

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ THỊ TRƯỜNG

CHÂU ÂU - CHÂU MỸ

Tạ Hoàng Linh

CHƯƠNG TRÌNH

Hội thảo - Tập huấn - Kết nối mua hàng  

                                 Thứ Năm, ngày 20 tháng 8 năm 2020

Phiên toàn thể

08:30

Giới thiệu chương trình

08:35

Phát biểu khai mạc Hội thảo

Thứ trưởng Bộ Công Thương

08:40

Phát biểu khai mạc

Đại diện tỉnh Cần Thơ

08:45

Định hướng phát triển mạng lưới supplier tại Việt Nam:

  • Lãnh đạo Tập đoàn AEON tại Việt Nam
  • Lãnh đạo Tập đoàn Central Group tại Việt Nam
  • Lãnh đạo Tập đoàn Walmart tại Việt Nam
  • Lãnh đạo Tập đoàn Lotte tại Việt Nam
  • Lãnh đạp Tập đoàn Mega Market tại Việt Nam

Phiên tập huấn

09:30

 –

10:30

Doanh nghiệp kết nối với Phòng tập huấn của các nhà Phân phối

1. Giới thiệu về Tập đoàn Phân phối.

2. Định hướng và nhu cầu thu mua các mặt hàng nông thủy sản, thực phẩm chế biến của Việt Nam.

3. Quy trình mua hàng nông sản, thủy sản, thực phẩm chế biến.

4. Tiêu chuẩn và yêu cầu đối với chất lượng sản phẩm hàng nông sản thực phẩm.

5. Các vấn đề cần lưu ý.

Phòng

Walmart

Phòng

Aeon

Phòng

Central Group

Phòng

Lotte

Phòng

Mega Market

Phiên giao thương B2B

10:45

-

12:00

Doanh nghiệp kết nối với Phòng B2B của các nhà Phân phối

(Doanh nghiệp gửi thông tin đăng ký theo mẫu gửi kèm chậm nhất trong ngày 12/8/2020 để các nhà Phân phối lựa chọn)

Phòng

Walmart

Phòng

Aeon

Phòng

Central Group

Phòng

Lotte

Phòng

Mega Market

Lưu ý về Hội thảo:

- Hình thức: Trực tuyến

- Phần mềm sử dụng: Cisco Webex

- Link phòng họp sẽ được gửi vào email trong vòng 48h trước khi bắt đầu 

- Tham khảo hướng dẫn gửi kèm