Đầu tư

7 tháng đầu năm 2020: 80 dự án đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài được cấp phép

05/08/2020

Năm 2020, kinh tế thế giới nói chung, hoạt động đầu tư quốc tế nói riêng bị tác động nặng nề bởi dịch Covid-19.

Năm 2020, kinh tế thế giới nói chung, hoạt động đầu tư quốc tế nói riêng bị tác động nặng nề bởi dịch Covid-19. Nhiều quốc gia thậm chí đã phải đóng cửa  biên giới trong một thời gian, những hoạt động không thiết yếu buộc phải tiết giảm. Thu nhập của doanh nghiệp sụt giảm trong khi tâm lý các nhà đầu tư bị ảnh hưởng lớn bởi rất khó dự báo tình hình thị trường trong ngắn hạn. Điều này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài.

Doanh nghiệp Việt bắt đầu giảm tốc đầu tư ra nước ngoài

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 7 tháng có 80 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn đầu tư của phía Việt Nam là 206,3 triệu USD; có 17 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm đạt 46,6 triệu USD.

Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) 7 tháng đạt 252,9 triệu USD, bằng 91,2% cùng kỳ năm trước, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 178,7 triệu USD, chiếm 70,7% tổng vốn đầu tư; dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 15,9 triệu USD, chiếm 6,3%; thông tin và truyền thông đạt 15,4 triệu USD, chiếm 6,1%.

Trong 7 tháng có 24 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, trong đó Đức là nước dẫn đầu với 92,6 triệu USD, chiếm 36,6%; Mi-an-ma 38,3 triệu USD, chiếm 15,1%; Hoa Kỳ 32,1 triệu USD, chiếm 12,7%; Xin-ga-po 28,3 triệu USD, chiếm 11,2%.

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Thống kê