Đầu tư

Sợi Thế Kỷ (STK) sắp chi hơn trăm tỷ trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông

02/07/2020

Năm 2019 Sợi Thế Kỷ lãi sau thuế gần 215 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 20% so với năm trước đó và là mức lợi nhuận lớn nhất từ trước tới nay của STK.

Ngày 17/7 tới đây CTCP Sợi Thế Kỷ (mã chứng khoán STK) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1.500 đồng. Thời gian thanh toán 31/7/2020. Như vậy với hơn 68 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Sợi Thế Kỷ sẽ chi khoảng 102 tỷ đồng trả cổ tức lần này cho cổ đông. Năm 2019, Sợi Thế Kỷ ghi nhận doanh thu thuần 2.229 tỷ đồng, giảm 7,4% nhưng lợi nhuận sau thuế tăng 20,3% lên 214,4 tỷ đồng - con số lợi nhuận năm lớn nhất từ trước tới nay của STK. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2019 đạt 3.163 đồng. Tổng LNST chưa phân phối đến 31/12/2019 đạt 339,5 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của công ty họp ngày 22/6 vừa qua đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, trong đó dành hơn 102 tỷ đồng chia cổ tức tổng tỷ lệ 15% cho cổ đông. Đồng thời trong cuộc họp HĐQT Công ty cũng đã thông qua kế hoạch tổng doanh thu 1.798 tỷ - giảm 19% và LNST 130,5 tỷ đồng – giảm 39% so với kết quả năm 2019. Ban lãnh đạo STK cho biết những con số này đã được điều chỉnh so với kế hoạch kinh doanh 2020 lúc ban đầu (giảm 45% chỉ tiêu lợi nhuận) do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. Quý đầu năm, Công ty làm khá tốt nhưng bước sang quý 2 bắt đầu gặp khó khăn về đầu ra khi các cửa hàng ở Âu Mỹ đóng cửa dẫn tới giảm nhu cầu về sợi.

(Nguồn https://cafef.vn)