Tin tức tổng quan

Tình hình kinh tế các nước EAEU quý I 2020

14/05/2020

Trong Quý I, nhìn chung nền kinh tế các nước EAEU vẫn chưa bị ảnh hưởng rõ rệt của dịch bệnh nên vẫn duy trì mức độ ổn định. Tại Nga do có thay đổi quan trọng trong đời sống chính trị (thay đổi hiến pháp, thay đổi Thủ tướng và nội các mới), đặc biệt là tác động kép của sự sụt giảm giá dầu và dịch bệnh, dự kiến GDP quý I không thể đạt được được mức 2-2,5% như ước tính của Ngân hàng TW Nga; lạm phát duy trì ở mức 2%; kim ngạch XNK 2 tháng năm 2020 của LB Nga đạt 46 tỷ USD, giảm tương ứng 12,7% so với cùng kỳ năm 2019 (xuất khẩu đạt 28,3 tỷ USD - giảm 19,3% so với cùng kỳ năm 2019, nhập khẩu đạt 17,7 tỷ USD - giảm 0,49% so với cùng kỳ năm 2019).

Trong Quý I, nhìn chung nền kinh tế các nước EAEU vẫn chưa bị ảnh hưởng rõ rệt của dịch bệnh nên vẫn duy trì mức độ ổn định. Tại Nga do có thay đổi quan trọng trong đời sống chính trị (thay đổi hiến pháp, thay đổi Thủ tướng và nội các mới), đặc biệt là tác động kép của sự sụt giảm giá dầu và dịch bệnh, dự kiến GDP quý I không thể đạt được được mức 2-2,5% như ước tính của Ngân hàng TW Nga; lạm phát duy trì ở mức 2%; kim ngạch XNK 2 tháng năm 2020 của LB Nga đạt 46 tỷ USD, giảm tương ứng 12,7% so với cùng kỳ năm 2019 (xuất khẩu đạt 28,3 tỷ USD - giảm 19,3% so với cùng kỳ năm 2019, nhập khẩu đạt 17,7 tỷ USD - giảm 0,49% so với cùng kỳ năm 2019).

Trước sự lây lan của dịch COVID-19 các quốc gia EAEU đã triển khai các biện pháp chống khủng hoảng tạm thời và biện pháp bình ổn nhằm đảm bảo sự ổn định kinh tế. Trong lĩnh vực chính sách kinh tế vĩ mô và tiền tệ, các biện pháp được các quốc gia EAEU áp dụng: ổn định tỷ giá hối đoái của tiền tệ quốc gia, vô hiệu hóa các cuộc tấn công đầu cơ, bảo vệ thị trường tài chính khỏi các mối đe dọa gây mất ổn định, đảm bảo an ninh và ổn định của hệ thống tài chính và tiền tệ của EAEU. EAEU cho rằng, xu hướng tiêu cực trong nền kinh tế của các nước Liên minh có thể được bù đắp bằng việc mở rộng thương mại, tăng cường hợp tác kinh tế với các nước thuộc Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, tăng cường liên hợp EAEU và dự án “Một vành đai, một con đường”. Theo EAEU, nhiệm vụ đầu tiên là thông qua các định hướng chiến lược để phát triển hội nhập kinh tế Á-Âu cho đến năm 2025.