Tin tức tổng quan

Các chính sách mới có hiệu lực của các nước EAEU ảnh hưởng đến xuất nhập khẩu của Việt Nam

15/05/2020

Quy định dán nhãn công nghệ đối với một số mặt hàng công nghiệp nhẹ: ngày 28 tháng 4 năm 2018 Chính phủ Nga ban hành Quyết định số 792 phê duyệt danh mục các mặt hàng bắt buộc thực hiện dán nhãn bằng thiết bị nhận dạng. Theo đó quy định về lộ trình dán nhãn công nghệ đối với một số mặt hàng: thuốc lá (Mã HS 2402 từ 01⁄3⁄2019), nước hoa (Mã HS 330300 từ 01⁄12⁄2019), lốp xe (Mã HS 4011 từ 01⁄12⁄2019), da giày (6401 – 6405 từ 01⁄7⁄2019), dệt may (Mã HS4203 10 000, 6106, 6201, 6202 và 6302 từ ngày 01⁄12⁄2019), photocamera (Mã HS 9006 từ 01⁄12⁄2019).

Quy định dán nhãn công nghệ đối với một số mặt hàng công nghiệp nhẹ: ngày 28 tháng 4 năm 2018 Chính phủ Nga ban hành Quyết định số 792 phê duyệt danh mục các mặt hàng bắt buộc thực hiện dán nhãn bằng thiết bị nhận dạng. Theo đó quy định về lộ trình dán nhãn công nghệ đối với một số mặt hàng: thuốc lá (Mã HS 2402 từ 01/3/2019), nước hoa (Mã HS 330300 từ 01/12/2019), lốp xe (Mã HS 4011 từ 01/12/2019), da giày (6401 – 6405 từ 01/7/2019), dệt may (Mã HS4203 10 000, 6106, 6201, 6202 và 6302 từ ngày 01/12/2019), photocamera (Mã HS 9006 từ 01/12/2019).

Ngày 31 tháng 12 năm 2019 Chính phủ Liên bang Nga ban hành Nghị định số 1596 phê duyệt Quy định dán nhãn hàng công nghiệp nhẹ bằng thiết bị nhận dạng và áp dụng hệ thống giám sát thông tin quốc gia đối với việc lưu thông hàng hóa bắt buộc dán nhãn bằng thiết bị nhận dạng, áp dụng đối với hàng công nghiệp nhẹ. Theo đó Nghị định này áp dụng đối với các đối tượng tham gia lưu thông các mặt hàng quần áo , bắt buộc dán nhãn nhận dạng (Mã HS 4203 10 000, 6106, 6201, 6202 và 6302), thực hiện việc đăng ký vào hệ thống giám sát thông tin quốc gia các thông số về việc dán nhãn hàng hóa, đưa thông tin về việc lưu thông hàng hóa trên thị trường. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký, các đối tượng tham gia lưu thông hàng công nghiệp nhẹ thực hiện kiểm tra sự tương tác thiết bị phần mềm của mình và hệ thống giám sát thông tin và tiến hành việc đưa thông tin về việc lưu thông lên hệ thống. Kể từ tháng 01/2021 việc đăng ký thông tin về các mặt hàng công nghiệp nhẹ trên vào hệ thống giám sát thông tin được coi là bắt buộc.

Trong bối cảnh dịch bệnh đã lây lan nhanh ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là tại Ý, Tây Ban Nha, Pháp, Đức… LB Nga đã quyết định triển khai bổ sung nhiều biện pháp quyết liệt để chống dịch. Chính phủ Nga đã thành lập Hội đồng điều phối chống dịch COVID-19 do Thủ tướng làm Chủ tịch. Từ 00 giờ ngày 18/03/2020 đến ngày 01/05/2020 tạm dừng nhập cảnh vào Nga đối với công dân nước ngoài và những người không có quốc tịch Nga, kể cả những người đến từ Belarus và công dân Belarus, ngoại trừ: Các cán bộ, nhân viên (và người nhà) của các cơ quan ngoại giao của nước ngoài, các tổ chức quốc tế, các cơ quan đại diện chính thức đóng tại LB Nga, thành viên các đoàn chính thức, lái xe liên vận quốc tế, các trường hợp quá cảnh.