Thương mại - Công nghiệp

7 tháng đầu năm 2019: VN xuất siêu 1,7 tỷ USD

14/08/2019

Cán cân thương mại hàng hoá của Việt Nam đạt thặng dư 1,7 tỷ USD.

Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa cuối tháng 7/2019 (từ ngày 16/7 đến ngày 31/7/2019) đạt 24,03 tỷ USD, tăng 10,8% so với nửa đầu tháng 7/2019.

Kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 7/2019 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu trong 7 tháng đầu năm 2019 đạt 289,26 tỷ USD, tăng 8,2%, tương ứng tăng 21,87 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 182,19 tỷ USD, tăng 5,4% (tương ứng tăng 9,33 tỷ USD); trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 107,07 tỷ USD, tăng 13,3% (tương ứng tăng 12,53 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2018.

Trong nửa cuối tháng 7 năm 2019, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 809 triệu USD, đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2019 lên 1,7 tỷ USD.

Cụ thể hơn, báo cáo của Tổng cục Hải quan cho biết, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong nửa cuối tháng 7 đạt 12,42 tỷ USD, tăng 18,2% so với nửa đầu tháng, đưa tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam trong 7 tháng qua đạt 145,48 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Những ngành hàng có trị giá xuất khẩu lớn nhất trong 7 tháng đầu năm 2019 là điện thoại và linh kiện, máy vi tính, sản phẩm điện tử, hàng dệt may, giày dép, máy móc thiết bị, gỗ, phương tiện vận tải, hàng thuỷ sản, sắt thép các loại…

Về nhập khẩu, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong nửa cuối tháng 7 đạt 11,61 tỷ USD, đưa tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 143,78 tỷ USD, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Những ngành hàng có trị giá nhập khẩu lớn nhất trong 7 tháng đầu năm là máy vi tính, sản phẩm điện tử, máy móc thiết bị, vải các loại, điện thoại, sắt thép, chất dẻo nguyên liệu, kim loại thường, nguyên phụ liệu dệt may, xăng dầu các loại.

Các mặt hàng xuất khẩu chính của doanh nghiệp FDI vẫn là điện thoại các loại và linh kiện, máy vi tính sản phẩm điện tử, máy móc thiết bị…

Ở chiều ngược lại, tính đến hết tháng 7/2019, trị giá nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 143,78 tỷ USD. Trong đó, trị giá nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 7/2019 đạt 13,29 tỷ USD, tăng 17% so với tháng trước.

Còn tổng trị giá nhập khẩu của khối này trong 7 tháng năm 2019 đạt 82,65 tỷ USD, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2018.

Một số mặt hàng nhập khẩu chính của khối FDI bao gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng, linh kiện điện thoại…

Tính toán của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy, cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 7/2019 có mức thặng dư trị giá 1,8 tỷ USD.

Tính chung 7 tháng, cán cân thương mại của doanh nghiệp FDI đạt mức thặng dư trị giá 16,9 tỷ USD.
BBT tổng hợp