Thương mại - Công nghiệp

Cấp Chứng thư điện tử cho hàng dệt may sang Mexico theo CPTPP

21/06/2019

Ngày 20⁄6⁄2019, tại Hà Nội, Bộ Công thương chính thức vận hành hệ thống điện tử cấp Chứng thư xuất khẩu cho các doanh nghiệp xuất khẩu hàng dệt may sang Mexico theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Để thực việc cải cách thủ tục hành chính, xóa bỏ cơ chế xin cho, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất khẩu hàng dệt may theo CPTPP, việc cấp Chứng thư xuất khẩu theo hạn ngạch thuế quan cho hàng dệt may xuất khẩu sang Mexico theo CPTPP được thực hiện qua Internet như sau:

- Thương nhân nộp hồ sơ cấp Chứng thư xuất khẩu hoàn toàn qua Internet, không phải nộp hồ sơ bản giấy và được trả Chứng thư xuất khẩu trực tiếp hoặc qua bưu điện tùy thuộc vào đăng ký của thương nhân.

- Việc cấp Chứng thư xuất khẩu tự động cho thương nhân theo phương thức trừ lùi lượng hạn ngạch thuế quan trên hệ thống điện tử và theo nguyên tắc thương nhân nộp hồ sơ trước được cấp trước, thương nhân nộp hồ sơ sau được cấp sau, cho đến khi hạn ngạch thuế quan được cấp hết.

- Cấp Chứng thư xuất khẩu khi thương nhân đã xuất khẩu lô hàng. Theo cơ chế này thương nhân phải thường xuyên theo dõi cấp hạn ngạch thuế quan trên hệ thống điện tử để nộp hồ sơ đăng ký cấp Chứng thư xuất khẩu.

Ngoài ra, Thông tư quy định thương nhân xuất khẩu hàng dệt may sang Mexico theo CPTPP (bao gồm cả thương nhân xuất khẩu theo hạn ngạch thuế quan và cả thương nhân xuất khẩu không theo hạn ngạch thuế quan) phải đăng ký thông tin với Bộ Công thương để thực hiện cơ chế giám sát hàng dệt may xuất khẩu sang Mexico theo CPTPP.

Tại buổi Lễ, Thứ trưởng Công thương Trần Quốc Khánh cho biết, Hiệp định CPTPP có hiệu lực đối với Việt Nam từ 14-1-2019. Đây là một Hiệp định thế hệ mới, chất lượng cao, có mức độ cam kết rất rộng và sâu. Toàn bộ Hiệp định là một bộ quy tắc mới điều chỉnh mạnh mẽ các lĩnh vực đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư nước ngoài, tạo ra tăng trưởng, tạo công ăn việc làm và phúc lợi xã hội...

Cấp Chứng thư điện tử cho hàng dệt may sang Mexico theo CPTPP

Hiệp định đem lại nhiều cơ hội xuất khẩu (đặc biệt là dệt may) cho các nước thành viên. Theo Thứ trưởng, dệt may có vị trí đặc biệt trong CPTPP. Hiệp định dành riêng một chương cho mặt hàng dệt may và đây là một nội dung đàm phán khó khăn nhất.

Thứ trưởng cho biết thêm, Việt Nam chưa có ngành dệt phát triển và dựa khá nhiều vào xuất khẩu, nhưng Việt Nam đồng ý quy tắc xuất xứ nhằm mục tiêu lâu dài hơn và Hiệp định là chất xúc tác rất tốt để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nguyên phụ liệu.

Hiệp định có hiệu lực có thể giúp doanh nghiệp tận dụng ngay những lợi ích. Tuy vậy, để việc cấp ra đúng đối tượng và đúng sản phẩm, không bị lợi dụng Bộ Công thương đã phối hợp với Mexico để xây dựng cơ chế chung việc kiểm soát này lên Internet, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp trong việc tận dụng các ưu đãi của Hiệp định cho ngành dệt may và gắn chặt hơn nữa chuỗi cung ứng giữa doanh nghiệp hai nước Việt Nam - Mexico.

Tổng hợp