Đầu tư

Đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam: Tây Ban Nha đứng đầu danh sách điểm đến

05/04/2019

Tây Ban Nha dẫn đầu về vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong quí 1 năm 2019

Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong quý I/2019, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 120 triệu USD.

Trong đó có 24 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới với tổng vốn đầu tư bên Việt Nam là 80,4 triệu USD. Có 8 dự án điều chỉnh vốn đầu tư với vốn đầu tư Việt Nam tăng thêm là 39,6 triệu USD.

Theo lĩnh vực, hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ dẫn đầu về vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm là 67,8 triệu USD, chiếm 56,5% tổng vốn đầu tư; ngân hàng đứng thứ hai với 36 triệu USD và chiếm 30% tổng vốn đầu tư; bán buôn, bán lẻ đứng thứ 3 với 10,7 triệu USD, chiếm 8,9% tổng vốn đầu tư...

Image result for đầu tư ra nước ngoài

Theo địa bàn, trong quý I/2019, Việt Nam đã đầu tư sang 18 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong đó, Tây Ban Nha là địa bàn dẫn đầu về vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, chiếm 49,9% tổng vốn đầu tư; Campuchia xếp thứ 2 với tổng vốn cấp mới và tăng thêm là 37,9 triệu USD, chiếm 31,5% tổng vốn đầu tư; Mỹ xếp thứ 3 với tổng vốn đầu tư gần 11 triệu USD, chiếm 9,2% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là Trung Quốc, Malta, Australia...

Tổng hợp/Tham khảo Cục đầu tư nước ngoài- Bộ KHĐT