Văn bản kết nối phân phối

Số hiệu : 1513/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định phê duyệt Đề án thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài giai đoạn đến năm 2020
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Thủ tướng
Người ký:
Ngày ban hành: 03/09/2015
Tệp đính kèm