Văn bản pháp lý

Số hiệu : 27/NQ-CP
Tên văn bản: Nghị quyết số 27⁄NQ-CP, ngày 5⁄4⁄2016 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ⁄TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020.
Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 05/04/2016
Tệp đính kèm