Văn bản pháp lý

Số hiệu : 65/2014/QH13
Tên văn bản: Luật Nhà ở số 65⁄2014⁄QH13 ngày 25⁄11⁄2014, có hiệu lực từ ngày 1⁄7⁄2015 và Nghị định số 99⁄2015⁄NĐ-CP, ngày 20⁄10⁄2015 quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đã tháo gỡ được cơ bản những vướng mắc trước đây, đáp ứng được nguyện vọng của đông đảo người Việt Nam định cư ở nước ngoài (NVNĐCONN) có nhu cầu sở hữu nhà ở và nhận quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.
Loại văn bản: Luật - Pháp lệnh
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 25/11/2014
Tệp đính kèm