Văn bản pháp lý

Số hiệu : 24/2015/TT-BLĐTBXH
Tên văn bản: Thông tư quy định chi tiết thi hành khoản 6 Điều 14 Nghị định 87⁄2014⁄NĐ-CP ngày 22⁄09⁄2014 của Chính phủ về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Người ký: Nguyễn Thanh Hòa
Ngày ban hành: 13/07/2015
Tệp đính kèm