Văn bản pháp lý

Số hiệu : 135/2007/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định 135⁄2007⁄QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế về miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Thủ tướng
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 17/08/2007
Tệp đính kèm