Văn bản pháp lý

Số hiệu : 77/2007/QĐ-BTC
Tên văn bản: Quyết định 77⁄2007⁄QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý hồ sơ cấp giấy miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 31/08/2007
Tệp đính kèm