Văn bản pháp lý

Số hiệu : 78/2009/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định 78⁄2009⁄NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 22/09/2009
Tệp đính kèm