Văn bản pháp lý

Số hiệu : 107/2007/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định 107⁄2007⁄NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 25/06/2007
Tệp đính kèm