Văn bản pháp lý

Số hiệu : 87/2014/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định 87⁄2014⁄NĐ-CP của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 22/09/2014
Tệp đính kèm