Văn bản pháp lý

Số hiệu : Luật Người lao động
Tên văn bản: Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Loại văn bản: Luật - Pháp lệnh
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 01/07/2007
Tệp đính kèm