Văn bản pháp lý

Số hiệu : 19/2008/CT-TTg
Tên văn bản: Chỉ thị về việc tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về công tác với người Việt Nam ở nước ngoài
Loại văn bản: Chỉ thị
Cơ quan ban hành: Thủ tướng
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 06/06/2008
Tệp đính kèm