Văn bản pháp lý

Số hiệu : 17497/BTC-TCHQ
Tên văn bản: Công văn về việc hướng dẫn làm thủ tục đối với tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 25/12/2007
Tệp đính kèm