{category_name}

Tên doanh nhân : Mrs. Tran Thi Hai
Ngày sinh:
Quốc gia: 137
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại:
Quê quán:
Trình độ văn hóa: 0
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Flemingatan 49, 112 32 Stockholm
Email:
Website:
Điện thoại: +46 8 650 36 80
Tên doanh nghiệp: China Supermarket
Lĩnh vực kinh doanh:
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: