{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Phạm Hồng Phú
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: 180 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP HCM
Email: casumina@casumina.com.vn
Website: www.casumina.com.vn
Điện thoại: (+84)8. 39303122
Tên doanh nghiệp: Công ty CP Công nghiệp cao su Miền Nam
Lĩnh vực kinh doanh: 294
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: