{category_name}

Tên doanh nhân : Bà Mai Kiều Liên
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ chí minh
Email: export@vinamilk.com.vn
Website: www.vinamilk.com.vn
Điện thoại: (+84) 8 54155555
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
Lĩnh vực kinh doanh: 294
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: