{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Nguyễn Văn Kiệm
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Lô CII - 3 Khu Công nghiệp C, thị xã Sa Ðéc, Ðồng Tháp
Email: sagiang@hcm.vnn.vn
Website: www.sagiang.com
Điện thoại: 067 763155
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang
Lĩnh vực kinh doanh: 294
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: