{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Wang Hu
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Lô 67, 68, 69A, 73, 75, 76A KCN Long Giang, xã Tân Lập 1, Tân Phước, Tiền Giang
Email: n/a
Website:
Điện thoại: +84 07336427
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Gia công Đồng Hải Lượng Việt Nam
Lĩnh vực kinh doanh: 294
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: