{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Trương Hữu Nghi
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: 79 Trần Phú, Phường 4, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Email: vinhnghiephcm@yahoo.com.vn
Website:
Điện thoại: +84 703822181
Tên doanh nghiệp: Doanh nghiệp Tư nhân Vĩnh Nghiệp
Lĩnh vực kinh doanh: 294
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: