{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Kajiwara Junichi
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Lô II-3 Đường số 11 KCN Tân Bình, Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh
Email: acecookvietnam@vnn.vn
Website: www.acecookvietnam.com
Điện thoại: 08.38154064
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam
Lĩnh vực kinh doanh: 294
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: