{category_name}

Tên doanh nhân : Bà  Nguyễn Thị Ánh Ngọc
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Lô C45/I đường sô 7, KCN Vĩnh Lộc, Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
Email: saigonf@saigontabac.com.vn
Website: www.saigontabac.com.vn
Điện thoại: +84 37657878
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn
Lĩnh vực kinh doanh: 294
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: