{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Trần Thanh Văn
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: 321 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Email: pinaco@pinaco.com.vn
Website: www.pinaco.com.vn
Điện thoại: (+84) 8 39203063
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần PIN ắc quy Miền Nam
Lĩnh vực kinh doanh: 294
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: