{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Lâm Văn Kiệt
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: sỐ 3,đường số 2, Phường Linh Trungo.,Q. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Email: sales@lixco.com
Website: www.lixco.com
Điện thoại: (+84) 8 38966803
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bột giặt Lix
Lĩnh vực kinh doanh: 294
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: