{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Phan Văn Nhàn
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: 316/1A Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
Email: xaylapangiang@gmail.com
Website: ctyxl.angiang.com.vn
Điện thoại: +84 763841609
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Một Thành viên Xây lắp An Giang
Lĩnh vực kinh doanh: 27
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: