{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Nguyễn Thanh Trung
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Số 5 Đường số 5, KCN Sóng Thần, Bình Dương
Email: vpdonga@hcm.fpt.vn
Website: www.tondonga.com.vn
Điện thoại: (+84)650.3732575
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tôn Đông Á
Lĩnh vực kinh doanh: 27
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: