{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Go Hak Jae
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại:
Nơi ở hiện tại:
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Lô AI, AI-1, AVI, AVII, KII-1, KCN Tân Hương, Xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
Email: n/a
Website: www.simone.co.kr
Điện thoại: (+84)73.3937596
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Túi xách Simone Việt Nam TG
Lĩnh vực kinh doanh: 304
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: