{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Nguyễn Minh Khoa
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Khu SX Tân Đông Hiệp - P. Tân Đông Hiệp - TX Dĩ An -Bình Dương
Email: info@vifg.com.vn
Website: vifg.com.vn
Điện thoại: +84 6503740902
Tên doanh nghiệp: Công ty Kính nổi Viglacera
Lĩnh vực kinh doanh: 303
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: