{category_name}

Tên doanh nhân : Bà Trần Thị Hoà Bình
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: 125/208 Lương Thế Vinh, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Email: telexcte@hcm.vnn.vn
Website: www.cautre.vn
Điện thoại: 08.39612544
Tên doanh nghiệp: Công ty CP Chế biến Hàng Xuất khẩu Cầu Tre
Lĩnh vực kinh doanh: 305
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: