{category_name}

Tên doanh nhân : Bà Trần Thị Đào
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Số 4 Đường 30/4 PhườngI, Thị xã Cao Lãnh, Đồng Tháp
Email: imp@imexpharm.com
Website: www.imexpharm.com
Điện thoại: +84 067851941
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
Lĩnh vực kinh doanh: 299
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: