{category_name}

Tên doanh nhân : Bà Nguyễn Thị Hồng Vân
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Lô I-5C Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, HCM
Email: info@nanogenpharma.com
Website: www.nanogenpharma.com
Điện thoại: +84 837309931
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Dược Nano Gen
Lĩnh vực kinh doanh: 299
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: