{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Philippe Bernard Joseph LeRoy
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại:
Nơi ở hiện tại:
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Số 10 Hàm Nghi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Email: n/a
Website: www.sanofi.com.vn
Điện thoại: 08.38298526
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Dược phẩm Sanofi-Synthelabo Việt Nam
Lĩnh vực kinh doanh: 299
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: