{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Ông Văn Dũng
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: K63/1 Nguyễn Thị Sóc, Mỹ Hòa 2, Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
Email: stada@stada.com.vn
Website: www.stada.com.vn
Điện thoại: (+84)8.37181154
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Liên doanh Stada Việt Nam
Lĩnh vực kinh doanh: 299
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: