{category_name}

Tên doanh nhân : Bà Huỳnh Thị Lan
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: 297/5 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.1, TP Hồ Chí Minh
Email: info@mekophar.com
Website: www.mekophar.com
Điện thoại: (+84)8.38650637
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Hà³a Dược phẩm Mekophar
Lĩnh vực kinh doanh: 299
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: