{category_name}

Tên doanh nhân : Bà Phạm Thị Việt Nga
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Email: dhgpharma@dhgpharma.com.vn
Website: www.dhgpharma.com.vn
Điện thoại: (+84)710.3891433
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang
Lĩnh vực kinh doanh: 299
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: