{category_name}

Tên doanh nhân : Bà Lương Thị Hương Giang
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: 66 Quốc lộ 30, Phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Email: domesco@domesco.com
Website: www.domesco.com
Điện thoại: (+84)67.3852278
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco
Lĩnh vực kinh doanh: 299
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: